MYK Belgeli Koç kimdir ?

ÇSGB (ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI) – MYK (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU) tarafından onaylı sınava girerek 80 puan üzeri alan meslek mensuplarına verilen unvandır.

Sınav 2 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu, 1 performans ile 1 mülakat olmak üzere 5 bölümle değerlendirilmektedir.

  1. MESLEK TANITIMI
    • Meslek Tanımı

Koç (Seviye 6) ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Koç (Seviye 6), müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.

  • Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08:2635 (Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları)